Vesistöistä

Louhivesi on järvenosa varsinaisen Saimaan luoteispäässä Mikkelin kaupungin ja Anttolan alueella Etelä-Savossa. Louhivesi kuuluu Vuoksen vesistössä Suur-Saimaan alueella Ala-Saimaan alueeseen, johon Ala-Saimaan lähialue kuuluu. Se on tulkinnasta riippuen eräs Saimaan järvenselkä, järvenosa tai salmi. Louhiveden pinta-ala 47,6 km² muodostaa 3,5 % eteläisen Saimaan 1 377 km² suuruisesta pinta-alasta.

Luonteri (108 km²), erämainen ja sokkeloinen vesialue Anttolan koillispuolella. Lähes 600 saarta, joista suurimmat Pihlajasalo ja Saukonsalo. Saimaan suurin saari Hurissalo erottaa Luonterin Lietvedestä ja Saimaan pohjoisesta pääaltaasta. Luonterin syvin kohta on 72 metriä.